Ipad mini & iphone 6 +

 

Linh kiện máy tính

Giá 400.000 VNĐ
POWER 500W (20P-4P) ARROW
Giá 700.000 VNĐ
POWER 460W C.MASTER ELITE
Giá 1.550.000 VNĐ
POWER 600W C. MASTER- V2.3 EXTREME
Giá 390.000 VNĐ
Camera-Webcam
Giá 690.000 VNĐ
Camera-Webcam

Giá 1.650.000 VNĐ
CPU
Giá 2.970.000 VNĐ
CPU
Giá 2.900.000 VNĐ
CPU
Giá 1.580.000 VNĐ
CPU
Giá 200.000 VNĐ
Keyboard
Giá 220.000 VNĐ
Keyboard
Giá 600.000 VNĐ
Keyboard
Giá 1.050.000 VNĐ
Keyboard
Giá 450.000 VNĐ
Keyboard
Giá 250.000 VNĐ
Keyboard
Giá 690.000 VNĐ
Keyboard
Giá 200.000 VNĐ
Keyboard

Giá 1.750.000 VNĐ
Main board
Giá 1.500.000 VNĐ
Main board
Giá 1.400.000 VNĐ
Main board
Giá 1.550.000 VNĐ
Main board
Giá 1.310.000 VNĐ
Main board
Giá 120.000 VNĐ
Mouse
Giá 350.000 VNĐ
Mouse
Giá 450.000 VNĐ
Mouse
Giá 260.000 VNĐ
Mouse
Giá 250.000 VNĐ
Mouse
Giá 150.000 VNĐ
Mouse MITSUMI mini
Giá 140.000 VNĐ
Mouse MITSUMI loại lớn
Giá 1.290.000 VNĐ
Ổ đĩa cứng
Giá 3.200.000 VNĐ
Ổ đĩa cứng
Giá 1.250.000 VNĐ
Ổ đĩa cứng
Giá 2.090.000 VNĐ
Ổ đĩa cứng
Giá 2.150.000 VNĐ
Ổ đĩa cứng
Giá 1.600.000 VNĐ
Ổ đĩa cứng
Giá 2.690.000 VNĐ
Ổ đĩa cứng
Giá 3.400.000 VNĐ
Ổ đĩa cứng
Giá 2.350.000 VNĐ
Ổ đĩa cứng
Giá 2.350.000 VNĐ
Ổ đĩa cứng
Giá 3.890.000 VNĐ
Ổ đĩa cứng
Giá 3.890.000 VNĐ
Ổ đĩa cứng
Giá 3.890.000 VNĐ
Ổ đĩa cứng
Giá 1.350.000 VNĐ
Ổ đĩa cứng
Giá 2.090.000 VNĐ
Ổ đĩa cứng
Giá 2.090.000 VNĐ
Ổ đĩa cứng
Giá 2.090.000 VNĐ
Ổ đĩa cứng
Giá 2.090.000 VNĐ
Ổ đĩa cứng
Giá 2.600.000 VNĐ
Ổ đĩa cứng

Giá 1.050.000 VNĐ
RAM
Giá 590.000 VNĐ
1GB DDRAM 2 Bus 800 Mhz PC6400 KINGMAX
Giá 980.000 VNĐ
2G DDRAM Bus 800 Mhz PC6400 NCP KING MAX
Giá 400.000 VNĐ
1G DDRAM Bus 1333 Mhz KING MAX
Giá 590.000 VNĐ
2G DDRAM Bus 1333Mhz KING MAX
Giá 990.000 VNĐ
4G DDRAM Bus 1333Mhz KING MAX
Giá 590.000 VNĐ
2G DDRAM Bus 1600 Mhz KING MAX
Giá 590.000 VNĐ
1GB DDRAM2 Notebook Bus 800Mhz PC6400
Giá 590.000 VNĐ
2GB DDRAM2 Notebook Bus 1600Mhz

Giá 1.050.000 VNĐ
VGA Card
Giá 659.000 VNĐ
Vỏ máy tính
Giá 635.000 VNĐ
Vỏ máy tính
Giá 635.000 VNĐ
Vỏ máy tính

Copyright © Lan Phương Computer 2011. Developed by BongMaiIT.